2014

Kichijoji Animation Film Festival 10th

GRAND PRIX

Small Garden

SYUNSUKE SAITO

SYUNSUKE SAIT

GAG-ANIME GRANd PRIX


N/A

Award of Excellence


DE_RIRIA_SUBASUTAIMU

SINSAKU HIDAKA

SINSAKU HIDAKA

Special Jury Award


in synonym

ATSUSHI MAKINO

ATSUSHI MAKINO

Through The Windows

MIYO SATO

MIYO SATO

Beyond-C Award


DE_RIRIA_SUBASUTAIMU

SINSAKU HIDAKA

SINSAKU HIDAKA

COAMIX Award


in synonym

ATSUSHI MAKINO

ATSUSHI MAKINO

DEEN Award


HowLowSympathy

DECO VOCAL

DECO VOCAL

Ghibli Museum Award Award


ECIRAVA

DAISUKE KANEKO

DAISUKE KANEKO

PRODUCTION I.G Award


GYRØ

MADOKA

MADOKA