2019

Kichijoji Animation Film Festival 15th

GRAND PRIX

MIMI

RISA FUKAYA

RISA FUKAYA


GAG-ANIME GRAND PRIX

ネギはからだにいい

ATSUYOSHI ITO

ATSUYOSHI ITO

Stop Motion Animation GRAND PRIX


I SEE YOU

RYO SATO

RYO SATO

Award of Excellence


Emperor ASHA

YOSUKE TANI

YOSUKE TANI

Special Jury Award


『突然ですがこの動画あと10秒で終わります。』

SHOGO SAKAMOTO

SHOGO SAKAMOTO

Pickle Plum Parade

ERI SASAKI

ERI SASAKI

Beyond-C award


Typhoon No.14

AKINO FUKUJI

AKINO FUKUJI

COAMIX award


I SEE YOU

RYO SATO

RYO SATO

PRODUCTION I.G Award


MIMI

RISA FUKAYA

RISA FUKAYA

Tatsunoko production Award


The Bear Hunter

YAKA HARA